Na Shkruani

    Kontakt

    Adresa 1: Pranë Prokurorisë, Rruga Mine Peza, Tiranë
    Adresa 2: Bulevardi "Gjergj Fishta", pranë Gjykatës, Tiranë
    info@punetirana.al
    +355 69 66 30 282